Activitats

Unitats Específiques

Els nostres professionals sanitaris estan integrats en 7 UNITATS ESPECIFIQUES:

 

PATOLOGIA O.R.L. i OFTALMOLÒGICA
 • Proves ´in vivo´ i ´in vitro´.
 • Rinomanometría.
 • Test de provocació nasal.
 • Test de provocació conjuntival.
PATOLOGIA RESPIRATÒRIA (CUMUNA i PROFESSIONAL)
 • Proves ´in vivo´ i ´in vitro´.
 • Proves funcionals respiratòries:
  - espirometría
  - test broncodinàmic
  - test de metacolina
  - test de l´oxido nítric
  - test d´esforç
  - test de provocació bronquial específic
PATOLOGIA ALIMENTÀRIA
 • Proves ´in vivo´ i ´in vitro´.
 • Test de provocació específic amb aliments.
 • Test d’exclusió - provocació.
 • Estudi d´hipersensibilitat a additius alimentaris.
REACCIONS ADVERSES MEDICAMENTOSES (RAM)
 • Proves ´in vivo´ i ´in vitro´.
 • Test de provocació específic.
UNITAT D´INMUNOTERÀPIA
 • Inmunoteràpia convencional subcutània.
 • Inmunoteràpia amb pautes cluster (ràpides) subcutànies.
 • Inmunoteràpia amb verí d´himenòpters (abelles i vespes).
TÈCNIQUES DE LABORATORI ´IN VITRO´
 • IgE total.
 • IgE específiques (Unicap-System).
 • Inmunoglobulines humorals i secretores.
 • Complement.
UNITAT DE DERMATITIS DE CONTACTE i DERMATITIS PROFESSIONAL
 • Proves ´in vivo´ i ´in vitro´.
 • Proves epicutànies (pach-test) con sèrie Standard Europea i sèries professionales.