Consells útils

Recomanacions al pacient amb al·lèrgia al làtex


En què consisteix l'al·lèrgia al làtex?


El làtex o saba lletosa, que s'obté de l'arbre Hevea Brasiliensis, s'utilitza àmpliament en la fabricació de productes de cautxú.


L'al·lèrgia al làtex sol manifestar-se de forma immediata com:


·Urticària.


·Asma.


·Rinoconjuntivitis.


Però també de manera retardada:


·Èczemes: Aquests èczemes també els poden produir additius químics que s’afegeixen al làtex durant el seu processat.


Si hi hagués una exposició massiva com en el cas d'una intervenció quirúrgica, el quadre podria arribar a ser molt greu.


És de vital importància avisar que es pateix aquesta al·lèrgia en situacions que ho requereixin, especialment en l'àmbit sanitari.


On hi ha presència de làtex?


·Productes de la llar: Guants de neteja, globus, gorres de bany, pilotes, joguines de goma, tetines de biberons, xumets.


·Productes d'ús íntim: Preservatius, diafragmes.


·Productes sanitaris: Guants, torniquets, goma dental, sondes, drenatges, tubs.


·Fruites i vegetals: Castanya, plàtan, alvocat, kiwi.


Tractament.


El tractament més eficaç és evitar l'exposició a productes que continguin làtex i la identificació per a cada pacient dels aliments que poden causar al·lèrgia per reactivitat creuada. Existeixen en la majoria dels casos alternatives d'altres materials.


·Adrenalina: Els pacients que hagin patit un episodi d'anafilaxi han de disposar d'un autoinjector d'adrenalina.


·Antihistamínics: Els antihistamínics orals disminuiran la pruïja.


·Immunoteràpia: L'al·lergòleg pot indicar una immunoteràpia si el pacient no pot evitar totalment el contacte directe o indirecte amb el làtex.