Consells útils

Informació al pacient per a la realització del Test de Metacolina


Què és el Test de Metacolina?


El Test d'Metacolina és una prova que es realitza per saber si hi ha hiperreactivitat bronquial. Per a això s'administrarà per via inhalada una substància anomenada metacolina. No necessita hospitalització.


Condicions per acudir a la consulta.


·Comunicarà si en les 4-8 setmanes precedents a la prova ha patit una infecció respiratòria o si ha manifestat asma; i el tractament realitzat.


·Comunicarà si en les 3-6 setmanes precedents ha estat immunitzat amb vacunes de virus vius (grip).


·Comunicarà si està embarassada o hi ha la possibilitat d'embaràs.


·Comunicarà si pateix alguna cardiopatia.


·Comunicarà si en els dies precedents ha tingut urticària.


·Anirà vestit de forma còmoda, amb roba que no estrenyi.


Tractaments i aliments a evitar abans del test.


Per a la correcta realització de la prova a més s'ha de tenir en compte que hi ha certs tractaments i aliments que s'han de suprimir en uns intervals de temps determinats.


·Tabac, begudes de cola i cafeïna: 6 hores abans.


·Broncodilatadors inhalats (Formoterol, Salmeterol, Terbutalina, Salbutamol, Atropina, Anticolinèrgics): 12 hores abans.


·Broncodilatadors parenterals (Adrenalina, Terbutalina, Salbutamol): 12 hores abans.


·Broncodilatadors orals:


·Teofil·lines d’acció curta: 18 hores abans.


·Teofil·lines d’acció sostinguda: 48 hores abans.


·Terbutalina – Salbutamol: 12 hores abans.


·Cromoglicat sòdic: 8 hores abans.


·Antihistamínics: 48-96 hores abans.


·Esteroides:


·Inhalats: 12 hores abans.


·Sistèmics: 24 hores abans.


·Betabloquejants: 8 hores abans.