Consells útils

Asma i embaraç


Introducció i prevalença.


L'asma bronquial és la malaltia pulmonar més comuna durant l'embaràs i la seva prevalença va en augment i afecta aproximadament un 3-8% de les dones embarassades.

El maneig de l'asma durant l'embaràs ha de tenir en compte tant l'efecte de la pròpia malaltia com el del seu tractament sobre el desenvolupament del fetus i la salut de la mare.Comportament de l'asma durant l'embaràs.


El comportament de l'asma bronquial durant l'embaràs no és igual en totes les dones:


·Aproximadament un terç de les dones millora.


·Un terç empitjora.


·I un altre terç roman igual.


Si bé l'asma més greu tendeix a empitjorar durant l'embaràs, les formes moderades i lleus tendeixen a mantenir-se estables o fins i tot milloren.


Efectes de l'embaràs sobre l'asma.


L'embaràs pot interferir en l'asma degut que durant l'embaràs es produeixen una sèrie de canvis que poden influir en el control de l'asma.


Canvis mecànics que afecten a la respiració:


·Producció de diòxid de carboni: Increment dels nivells de progesterona que afavoreixen un augment de la producció de diòxid de carboni i canvis metabòlics.


·Hiperventilació: Davant l'augment de diòxid de carboni i per contrarestar aquesta elevació sobrevé una hiperventilació (respiració ràpida i superficial).


·Dificultat per respirar: Degut a la hiperventilació, la majoria de dones embarassades senten certa dificultat respiratòria, independentment de patir o no asma.


Efectes de l'asma sobre el fetus.


·Major risc de mortalitat perinatal.


·Baix pes en néixer.


·Complicacions de l'embaràs: Poden aparèixer complicacions de l'embaràs com ara retenció de líquids o hipertensió arterial.


·Major treball de part.


·Naixements prematurs: Hi ha més naixements prematurs quan es compara amb dones no asmàtiques.


La importància del maneig de l'asma.


L'asma no controlada pot comportar una disminució de la quantitat d'oxigen que arriba als pulmons del fetus. Aquest oxigen és el que, en passar per la sang, arriba al fetus a través de la placenta. I ho ha de fer de forma constant perquè el seu creixement i desenvolupament sigui normal.

D'aquí la gran importància que la respiració i l’oxigenació de la mare sigui adequada.


Asma i embaràs. Tractaments.


Durant l’embaràs no és necessari suspendre el tractament per l’al·lèrgia, tot i que és preferible no prendre’l durant el primer trimestre. Si l’ha de prendre, sempre sota la supervisió del seu metge.

IMMUNOTERÀPIA: La immunoteràpia específica no s’ha de suspendre si es tolerava bé prèviament a l’embaràs.


Asma bronquial.


BRONCODILATADORS:


·De rescat: Salbutamol (Ventolín) i Terbutalina (Terbasmín)
·De llarga durada: Salmeterol


No s’han de suspendre’s en l’asma moderada/severa si prèviament a l’embaràs estava ben controlada amb aquesta medicació.


CORTICOIDS:


·Inhalants: D’elecció, Budesonida (Pulmicort)
·Orals: NO durant el primer trimestre, només en cas d’urgència.