Consells útils

Recomanacions per als pacients al·lèrgics als fongs


Què és l'al·lèrgia als fongs?


L'al·lèrgia a la humitat correspon a una hipersensibilitat a les anomenades floridures o fongs ambientals que contribueixen a la descomposició de la matèria orgànica.

Es reprodueixen per espores que poden ser inhalades i dipositar-se a nas, ulls i bronquis, sent capaces de desenvolupar malalties al·lèrgiques.


On hi ha presència de fongs?


A diferència dels pòl·lens, les espores fúngiques no apareixen en determinades èpoques, sinó en funció de les condicions de temperatura i humitat ambiental.


· Creixen en troncs i vegetació putrefacta.


· Colonitzen i degraden paper, cuir, aliments, farina, palla, llenya, fruits secs, pintura, etc.


Consells útils a l'exterior dels habitatges.


·Vegetació: Evitar el contacte amb vegetació morta o en estat de descomposició, així com moure piles de fulles caigudes a terra o tallar la gespa.


·Aliments: Evitar manipular qualsevol tipus de grans o entrar a llocs d'emmagatzematge de grans, vegetals i aliments en general.


·Bestiar: Evitar visitar estables, quadres, granges, etc.


Consells útils a l'interior dels habitatges.


·Humitat: Evitar la humitat en parets, armaris, marcs de finestres, darrere dels mobles, lavabos, cuina, etc. S’aconsellen deshumidificadors elèctrics en hàbitats amb humitat elevada.


·Aliments: No deixar aliments que puguin descompondre’s fora de la nevera durant molt de temps.


·Escombraries: Desfer-se de les deixalles i escombraries domèstiques com més aviat millor.


·Ventilació: Ventilar la casa cada dia i tenir una calefacció que no provoqui condensació (vidres mullats per dins). Netejar periòdicament el sistema de climatització i d’aire condicionat (en particular les reixetes de sortida).


·Vegetació: Si es tenen plantes d'interior, vigilar el bon estat de les fulles i de la terra, assegurant que no hi hagi signes de putrefacció o contaminació per fongs.


·Animals engabiats: No tenir animals engabiats (ocells i rosegadors), així com peixeres.