Consells útils

Els Fongs

- Constitueixen un grup molt nombrós d’organismes (poden existir entre 1 i 1.5 milions d’espècies) que presenten una àmplia distribució a la natura, contribuint a la descomposició de la matèria orgànica i participant en els cicles biològics. Un petit nombre són patogènics per als animals i plantes.

- Els fongs es reprodueixen per espores. Aquestes espores (microscòpiques) poden ser inhalades per l’ésser humà i dipositar-se a la mucosa respiratòria (nas, bronquis) o a la conjuntiva, essent capaces de desenvolupar reaccions al·lèrgiques.

- Les condicions òptimes per al desenvolupament dels fongs són, amb temps calorós i amb una humitat relativa elevada, essent una causa important d’al·lèrgia estacional i les persones al·lèrgiques poden presentar simptomatologia des de la primavera fins a la tardor.

- En les zones més temperades, els fongs poden persistir a l’exterior al llarg de tot l’hivern, provocant una al·lèrgia perenne, com els fongs que creixen a l’interior de les cases en els climes més freds.

- Els problemes d’humitat i creixement fúngic afecta a un 20-50% de les cases i s’associa a un manteniment inadequat dels sistemes de calefacció, ventilació o d’aire condicionat.

- L’exposició als al·lergens fúngics es produeix tant a espais oberts com als interiors:

. Fongs d’interior: ASPERGILLUS i PENICILLIUM.

. Fongs d’exterior: ALTERNARIA i CLADOSPORIUM

- Molts dels al·lergens d’interior són els mateixos que es troben a l’exterior dels edificis, penetrant per finestres i portes, sistemes de ventilació, o per escletxes o unes altres obertures situades a les parets. Els fongs poden també ser introduïts als edificis a través de les restes que poden portar les sabates.

- Als boscos, els fongs creixen als troncs i a la vegetació descomposta, especialment en zones humides i en ombra. També colonitzen i degraden nombrosos substrats com el paper, cuir, aliments, farina, palla, llenya, fruits secs, pintures,... i formen part de la pols de casa.

- A les llars, són més freqüents als soterranis i armaris humits, quarts de bany, frigorífics, matalassos, catifes, contenidors d’escombriaires i mobles tapissats. La calefacció central i els sistemes d’humidificació i refrigeració també són fonts potencials del creixement de fongs.

- Els al·lergens fúngics poden ingerir-se amb els aliments con formatges processats amb fongs, xampinyons, hortalisses, fruites deshidratades, aliments que contenen llevats, salsa de soja o vinagre.

CONSELLS ÚTILS

- Conèixer el grau d’exposició a fongs (a la nostra llar o al treball) per tal de poder adoptar les mesures de prevenció apropiades.

A L’INTERIOR DE LA LLAR

- Evitar humitat a les parets, armaris, marcs de finestres, darrera dels mobles, lavabos, cuina,... Es poden instal·lar llànties en els armaris que es mantinguin tancats per tal de disminuir la humitat.

- Mantenir eixuta el voltant de la dutxa i, en general, tot el lavabo, incloent les tovalloles i la roba que es pugui localitzar.

- No utilitzar esponges de bany.

- Evitar utilitzar cotó per al farcit de coixins, mantes i folres dels mobles.

- Evitar la utilització de tapetes i catifes de cotó o de qualsevol fibra que no sigui sintètica.

- Ventilar la casa a diari, també a l’hivern, i tenir calefacció que no provoqui condensació (vidres mullats per dins).

- No guardar roba o sabates humides.

- Desfer-se de deixalles i escombraries domèstiques de forma ràpida, i no emmagatzemar restes de menjar. No deixar fora del frigorífic aliments que puguin descompondre’s.

- Evitar que la humitat de la casa sigui superior al 40%. Utilitzar aparells deshumidificadors amb filtres adequats HEPA i pintures antifúngiques que puguin dificultar el creixement de fongs a les parets.

- Utilitzar fungicides en zones que hi hagi una tendència a ser humides.

- Evitar l’acumulació de pols i aspirar l’habitació a diari.

- No s’aconsella tenir plantes d’interior, ja que la terra humida acumula fongs.

- Evitar animals engabiats (ocells i rosegadors), així com peixeres.

- Treure de casa (o aïllar acuradament) coses que puguin acumular fongs com el gra, farina, fruits secs, patates, palla...

- Netejar diàriament el sistema de climatització i aire condicionat (sobre tot, les reixades de sortida). Inclòs, es pot utilitzar un antifúngic per a la neteja i acoblar filtres HEPA als sistemes de climatització.

- Si la llar del pacient presenta un soterrani o una planta baixa humida, han d’instal·lar-se els corresponents sistemes de drenatge.

A L’EXTERIOR DE LA LLAR

- En els espais oberts, el pacient al·lèrgic ha d’evitar la presència de vegetació morta o en estat de descomposició, bellugar munts de fulles caigudes al terra i tallar la gespa.

- Evitar caminar per zones rurals o boscos, sobretot els dies de vent i/o tempesta (estiu i tardor), especialment durant la recol·lecció de collites o poc temps després d’aquesta.

- Evitar les zones d’elaboració, emmagatzematge o transport de gra i farina (magatzems, sitges, bodegues, pallers...) i no manipular directament aquestes substàncies. En cas de no poder evitar la manipulació, es recomana utilitzar una mascareta protectora amb filtre HEPA.

- No visitar estables, quadres, granges....


Bibliografía:

- Prevention of Allergy and Allergic Asthma. WHO/WAO Meeting on the Prevention of Allergy and Allergy Asthma. Geneva, 8-9 .

- Pelta R., Gandolfo M. Guia de Alergia para Residentes y Atención Primaria (ed. Díaz de Santos S.A.) .

- Malet A. Manual de Alergia para Atención Primaria. Barcelona (ed. MRA S.L.)

- Guía práctica para Residentes de Alergología. Módulo 1. Comité de Jóvenes Alergólogos y Médicos Internos Residentes de la SEAIC (CAJMIR) (ed. Luzán S.A. ).

- Hongos y Actinomicetos alergénicos. Revista Iberoamericana de Micología 1ª edición (Bilbao).