Consells útils

Himenòpters

ABELLES i VESPES

- Els himenòpters són un subgrup dins dels insectes que apareixen sota tres formes diferents:

. Formícids (formigues).
. Vèspids (vespes i vespons).
. Àpids (abelles i abellots)

- Els vèspids i àpids inclouen la majoria dels insectes responsables de quadres al·lèrgics en el nostre medi.

- Quan aquests insectes s’agrupen formant societats (colònies) les possibilitats de picada augmenten degut a un increment en l’agressivitat com a mecanisme de defensa del niu.

VÈSPIDS

- Les vespes es caracteritzen per tenir un cos llis, igual que el seu fibló, podent picar diverses vegades.

- Les vespes socials construeixen els seus nius a l’aire lliure o en espais buits (forats a les roques, trons buits). Són colònies estacionals i no acostumen a tornar als mateixos nius.

- Els 3 gèneres més abundants són:

. Vespa (vespons): nius en forats, la tendència a mossegar és més alta que la de picar. Es distingeixen per la seva mida i la presència de tons taronja en la coloració.

. Vèspula: nius aeris o en forats o al terra. L’abdomen s’afina per l’extrem caudal, essent recte per l’extrem cefàlic (forma de triangle).

. Polistes: nius aeris. És l’espècie més freqüent. L’abdomen està afinat pels dos extrems (forma de trau).

ÀPIDS

- Acostumen a ser pilosos, cosa que facilita el transport del pol·len.

- El fibló té unes dents que impedeixen la sortida un cop clavat, produint-se una deventració de l’insecte que mor després de la picada.

- Les abelles solitàries fan els seus nius en petits forats o al terra. Les possibilitats de picada són molt baixes degut al seu escàs instint defensiu.

- Els abellots formen colònies estacionals construint els nius al terra, Són més voluminosos que les abelles i acostumen a tenir ratlles horitzontals de colors a l’abdomen (groc, blanc...).

Apis Mellifera (abella de la mel)

- És l’himenòpter més freqüent en el nostre entorn, a causa del seu aprofitament com a productor de mel, pollen, pròpolis... i pol·linitzador de cultius (fruiters, hivernacles...).

- Forma colònies molt nombroses, amb un instint defensiu del niu molt arrelat amb la qual cosa, les possibilitats de picada augmenten.

- L’abella que pica sempre és l’obrera. Els abellots no tenen fibló i la reïna és única, està reclosa al rusc i té poc instint de defensa.

- Quan la colònia es vol reproduir es produeix el fenomen d’eixambratge: la meitat de les abelles abandonen el niu acompanyades de la reïna.

- L’eixam no té tendència a defensar cap niu atractiu ple de mel i larves per tant, l’instint de defensa disminueix molt. Les possibilitats de ser picat baixen bastant quan estem a prop d’un eixam penjat normalment d’un arbre, respecte quan aquest mateix eixam ocupa un rusc o un forat natural i s’instal·la allà.

TIPUS DE REACCIONS DESPRÉS D´UNA PICADA

- Reacció local intensa: sobretot quan afecta a les parpelles, llavis... donant lloc a envermelliment, dolor, picor, inflamació més o menys important.

- Reacció al·lèrgica / Anafilàxia: apareix als pocs minuts de la picada (15-30 min.) i pot posar en perill la vida del pacient. Poden produir des d’urticària, angioedema (inflamació) de llavis, parpelles, glotis.., fins a dificultat respiratòria, hipotensió, pèrdua del coneixement i aturada cardio-respiratòria.

- Reacció tòxica: quan s’introdueix gran quantitat de verí com a conseqüència de picades múltiples o bé per la localització d’aquestes, sent d’especial perill al cap i coll.

CONSELLS ÚTILS

- S’ha de portar un braçalet identificador que faci constar “Al·lèrgic a la picada de ...”.

- Portar sempre el tractament d’urgència indicat per l’al·lergòleg/a. S’ha d’ensenyar als familiars i companys a utilitzar-lo. S’ha de controlar la data de caducitat dels fàrmacs.

- Després de l’administració del tractament d’urgència s’ha de dirigir a un centre mèdic immediatament.

- En els pacients al·lèrgics està indicada una desensibilització amb la utilització d’una VACUNA (immunoteràpia específica) essent avui dia un tractament eficaç al 100%.

A LES CASES DE CAMP

- Revisar els llocs on puguin trobar-se eixams: arbres, troncs d’arbres secs, arbres buits, angles de les parets, cantonades, sostres i canonades.

- Mantenir-se allunyat dels llocs on es puguin trobar insectes: testos, vinyes, massissos de flors, arbres fruiters,... i situar-se lluny de les escombraries o zones de deixalles.

- Evitar estar a prop de basses, rierols o lloc humits.

- No instal·lar ruscs als voltants.

- Evitar llocs on puguin trobar-se ruscs o eixams.

- Els insectes es senten atrets pel menjar, olors fortes, perfums o cosmètics perfumats i colors cridaners. Pot ser útil aplicar-se un líquid repel·lent d’insectes a les zones que quedin descobertes de roba.

- MAI ANAR SOL pel camp.

- Evitar sortides al camp a la primavera i estiu.

- En cap cas fuetejar als insectes!!.

- Utilitzar aparells que facin fugir els insectes, com aparells d’ultrasons, insecticides i repel·lents d’insectes.

- Utilitzar roba apropiada: camises de màniga llarga i coll tancat, procurant que la roba quedi ajustada al cos, evitant plecs o volants en els que podin quedar atrapats els insectes. No utilitzar roba de colors brillants, verd, groc o estampats amb flors. Utilitzar pantalons llargs i sabates tancades, evitant anar descalços.

- No deixar menjar exposat a l’aire, mantenir-la en recipients tancats. Recollir les restes dels aliments abans possible i guardar-les.

- Mantenir tancades les finestres del cotxe, ja que a més del perill de picada, al tractar d’evitar-la poden ocasionar un accident de trànsit.

- En cas de picada de vespa s’ha d’allunyar del lloc on s’ha produït (ja que es pot atreure a altres vespes).

HIGIENE PERSONAL

- No utilitzar perfums ni aigua de colònia.

- No aplicar-se fixadors de cabell.

- No utilitzar cremes ni maquillatges perfumats.

- Utilitzar cremes de protecció solar sense perfum.

- No utilitzar aigües de colònia o cremes amb olor per a després de l’afaitat.

PROFESSIONS i AFICIONS

- Evitar tasques, professions i aficions en què s’exposi constantment al risc d’una picada:

. agricultors
. ramaders
. llenyadors
. caçadors o pescadors
. tallar palmeres
. jardiners...

FARMACIOLA D´URGÈNCIES

- Ampolles d’Adrenalina autoinjectable.

- Maniguet o torniquet de goma.

- Antihistamínics d’acció ràpida.

- Ampolla de corticoids.


Bibliografia:

- Prevention of Allergy and Allergic Asthma. WHO/WAO Meeting on the Prevention of Allergy and Allergy Asthma. Geneva, 8-9 .

-Pelta R., Gandolfo M. Guia de Alergia para Residentes y Atención Primaria (ed. Díaz de Santos S.A.) .

- Malet A. Manual de Alergia para Atención Primaria. Barcelona (ed. MRA S.L.)

- Guía práctica para Residentes de Alergología. Módulo 2. Comité de Jóvenes Alergólogos y Médicos Internos Residentes de la SEAIC (CAJMIR) (ed. Luzán S.A. )