Temes d'interès

CUPRESSÀCIES

novetats

Les cupressàcies són arbres o matolls resinosos, de fulla simple, aciculars o amb forma d’escata, que es mantenen a l’arbre sense caure durant tot l’any.

Produeixen fruits llenyosos de tipus pinya o carnosos semblants a les baies.

A aquest grup pertanyen els gèneres Cupressus (xiprers), Juníperus (ginebres i savines), Chamaecyparis (cedre d’Oregó), Calocedrus (cedre blanc de Califòrnia) i Thuja (arbre de la vida).

Distribució

A Espanya només són plantes silvestres els ginebres i les savines, tot i que algunes es cultiven com plantes per a l’ornamentació en parcs i jardins.

De les cupressàcies cultivades s’han de destacar els xiprers, especialment el xiprer comú o dels cementiris (cupressus sempervivens), introduït des de l’antiguitat a totes les zones de la mediterrània; i al xiprer d’Arizona (cupressus arizònica), que avui dia és cultivat de forma excessiva com a tanca, de forma que les probabilitats d’entrar en contacte amb el seu pol·len són molt elevades (xalets, parcel·les); també és utilitzat en les replantacions forestals.

A Espanya també hi ha d’altres cupressàcies que es cultiven amb molta freqüència, com a arbres i matolls ornamentals a parcs i jardins, o per fer tanques o paravents, com són: cedre d’Oregó, l’arbre de la vida xinès (thuja orientalis), tuya del Canadà (thuja occidentalis), tuya gegant (thuja alicata), cedre blanc de Califòrnia (calocedrus decurrens).

Pol·linització

A Espanya els tipus de cupressàcies que produeixen pol·linosi són (al·lèrgia al pol·len): cupressus sempervivens, cupressus arizònica i algunes espècies de juníperus. El període de pol·linització es perllonga des del mes d’octubre fins a l’abril, amb un augment molt significatiu durant els mesos de febrer - març.

Bibliografia

1. Subiza J, Jerez M., Caballero T., Moral A., López Ginés. Atlas de Aerobiología y Polinosis. Comité de Aerobiología y Polinosis de la SEAIC (Forum s. XXI, Schering Plough).

2. Valero Santiago A.L., Cadahía García A. Polinosis: Polen y Alergia. MRA ediciones S.L. 2002.

Fotos: M. E. Llamas Huerta