Temes d'interès

SENSE EL TEU AJUT ELS ANTIBIÒTICS PODEN PERDRE LA SEVA EFICÀCIA

Degut a la creixent aparició de resistències bacterianes a la quasi totalitat de famílies d’ antibiòtics conegudes, el Ministeri de Sanitat i Consum ha impulsat la campanya “Ús responsable d’antibiòtics” dirigida als professionals de la sanitat (metge i odontòleg prescriptor, personal d’ infermeria i farmacèutics prescriptors), amb la finalitat d’aconseguir una adequada utilització dels antibiòtics, evitant el seu mal ús i l’abús per part de la població i recolzant una correcta prescripció i dispensació.

La major part del consum d’antibiòtics en Espanya es produeix en l’àmbit extrahospitalari (90 % del total) dedicant-se el 85 % d’aquest consum a tractar infeccions respiratòries, la majoria virals, fundamentalment en els mesos de hivern. Segons un estudi europeu comparatiu recent, Espanya es troba entre els països d’Europa amb major grau d’automedicació amb antibiòtics i de la seva acumulació a la llar.

Tractar un procés víric respiratori amb un antibiòtic no té utilitat i sotmet al pacient a riscos innecessaris (reaccions al·lèrgiques i efectes secundaris i adversos). Per una altra banda, altera la flora respiratòria i intestinal, eliminant la població majoritària de bactèries sensibles i afavorint el creixement de la població bacteriana resistent i la seva possible disseminació posterior, afectant no sòls al propi individu sinó a tota la seva família, a la comunitat i a la societat en conjunt.
Sovint, la resistència a antibiòtics afecta a múltiples famílies dels antibiòtics, (resistència múltiple) disminuint les opcions terapèutiques alternatives.
Un cop adquirides i disseminades les resistències és difícil revertir el procés, per això el procediment de prevenció mes eficaç en el seu control es l’ús responsable dels antibiòtics.Més informació: