Temes d'interès

BROT DE XARAMPIÓ A BARCELONA

Les actuacions que s’han fet fins ara i que cal continuar fent son:

a) Llars d’infants: davant la sospita de xarampió, cal administrar vacuna triple vírica (XRP) a tots els nens de la guarderia no vacunats que tinguin entre 6 i 15 mesos, així com als adults nascuts després de l’any 1966 que no acreditin esta vacunats o haver patit la malaltia. A les persones en les quals estigui contraindicada la vacuna (immunocompromeses, embarassades) se’ls port administrar gammaglobulina inespecífica.

b) Contactes familiars: als contactes familiars no vacunats, si ens trobem dins de les primeres 72 hores de la possible exposició, se’ls aura d’administrar la vacuna. En el cas que hagin transcorregut més de 72 hores i menys de 6 dies, se’ls administrarà gammaglobulina inespecífica.


Davant la persistència del brot, la Direcció General de Salut Pública ha considerat pertinent ampliar les estratègies de vacunació en les zones afectades per tal de disminuir al màxim el risc de contagi dels nens menors de 15 mesos.
Recomanat: La vacunació de tots els infants d’entre 9 i 15 mesos de la Regió Sanitària Barcelona, fins a la desaparició del brot. Els infants vacunats entre els 9 i els 12 mesos hauran de tornar a rebre una dosi de vacuna als 15 mesos d’edat, que serà considerada com la primera dosi d’XRP. Per contra, en els nens d’entre 12 i 15 mesos no caldrà repetir la primera dosi sinó que representarà l’avançament de la primera dosi d’XRP del calendari.

Per portar-lo a terme:

· Es distribuiran les corresponents dosis de vacunes (segons dades poblacionals) als diferents centres vacunats durant les primeres setmanes de gener de 2007.

· S’ha redactat i enviaran cartes adreçades als pares i mares.

· El manual de vacunacions recull la informació essencial sobre la vacuna XRP.

· Sanitat Respon (902 111 444) està informada del brot i pot respondre preguntes dels ciutadans.¿QUÈ S’HA DE FER QUAN HA APAREGUT UN CAS DE LA MALALTIA?

Quan aparegui un cas de xarampió en una llar d’infants o en una escola, s’ha de comunicar de manera ràpida a les unitats de vigilància epidemiològica de les delegacions territorials de Salut en cada província i, en el cas de Barcelona ciutat, al Servei d’Epidemiologia de l’Institut Municipal de la Salut.


TELÈFONS DE LES UNITATS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLOGICA

· Agència de Salut Pública de Barcelona (Barcelona ciutat): Servei d’Epidemiologia (932 384 545).

· Serveis Territorials de Salut a Barcelona:
- Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Barcelonès Nord i Maresme (935 671 160).
- Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Centre (937 361 260).
- Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Costa de Ponent (934 213 255).


· Serveis Territorials de Salut a Girona: Secció d’Epidemiològia (972 200 054).

· Serveis Territorials de Salut a Lleida: Secció d’Epidemiològia (973 701 600).


· Serveis Territorials de Salut a Tarragona: Secció d’Epidemiològia (977 224 151).

· Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre: Secció d’Epidemiològia (977 449 625).


· Sistema d’Urgències de vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) (627 480 828)


¿ QUAN ES POT RETORNAR A LES ACTIVITATS NORMALS?

Es recomana que el malalt no torni a l’escola fins passats 4 o 5 dies des de l’inici de l’exantema per tal de reduir-se l’exposició a altes nens.

L’exclusió de l’escola ha de ser respectada ja que aquesta malaltia és molt transmissible i pot passar molt fàcilment d’una persona a una altra i afectar nens no vacunats.Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Direcció General de Salut Pública
Barcelona 8 de gener de 2007-03-10Més informació: