Temes d'interès

¿QUÈ ÉS EL POLONI?

El Poloni és un metal·loide sòlid, provinent de la desintegració del 238I que el trobem rarament en la natura i té un ús industrial. Existeixen 25 formes radioactives, una de les quals és el Poloni-210 que també té una aplicació industrial restringida (satèl·lits artificials). El Poloni-210 es troba en el fum del tabac pel que és normal trobar-lo en la sang i l’orina dels fumadors.

El Poloni-210 emet radiació alfa podent ser frenada per un simple full de paper, per tant, no té capacitat d’entrada al cos a través de la pell. D’altra banda, la seva penetració en l’aire no sobrepassa els 5 cm.; en conseqüència, una persona que hagi estat a prop d’una font emissora de Poloni-210 no petessis cap risc.

El Poloni-210 només és nociu en cas d’inhalació masiva per via respiratòria o de ingerir-se per via oral. En aquest cas, apareixen símptomes digestius (nàusees, vòmits i diarrees), mal estat general i en els dies posteriors febre, pèrdua del cabell, afectació hepàtica, renal, neurològica i disminució de la xifra de leucòcit, plaquetes i glòbuls vermells. El Poloni-210 no és detectable en les anàlisis clíniques convencionals.

En l’estat actual de coneixements referent a la incidència del Poloni-210 no considerem justificada cap alarma ni preocupació sobre la salut de les persones que van utilitzar els vols dels esmentats avions.-Dr. Santiago Nogué de la Unitat de Toxicologia Clínica. Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic.
-Dr. Antoni Trilla Garcia de la Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció de l’Hospital Clínic.
-Dr. Jordi Craven-Bartle de la Unitat d’oncologia radioteràpia de l’Hospital de Sant Pau.
-Dr. Doménech Ortega del Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.