Temes d'interès

TIGRE DEL PLÀTAN

novetats

La Corythyca ciliata es el nom científic del anomenat “tigre del plàtan”, un insecte heteròpter originari d’Estats Units que es va detectar per primera vegada en Europa en 1964, concretament en Italià. En Espanya es detectà la seva presencia en 1979 en els arbres “plataners” de la Devesa de Girona.

Te uns 4 mm de longitud, de color gris clar i abdomen negre brillant, molt semblant a les xinxes.

La larva passa por 5 estadis evolutius.

Els tigres adults passen l’hivern sota l’escorça del tronc o en les fissures de les fulles; en primavera, després d’iniciar-se el brot, surten de la seva letargia i es desplacen cap a les fulles de las que s’alimenta.

S’acoblen a les femelles que, 10 dies mes tard, posen els ous que esclaten als 40 dies, d’on surten insectes adults.

El seu fibló està especialitzat per a vegetals, no per a animals ni persones, es posen en la pell de les persones però no piquen, encara que en algunes persones poden provocar picors o reaccions d’urticària.

Equips especialitzats de l’Ajuntament ataquen a aquests insectes amb fumigacions relativament poc agressives perquè tindria conseqüències pitjors per al medi ambient i les persones.

El problema fonamental radica en la “mala salut” dels plataners, circumstancia que aprofita el “tigre”.

Es habitual que arribi a l’interior dels habitatges en un cop d’aire o si s’han acumulat fulles en el balcó, per això s’aconsella que es netegi o aspiri be aquestes superfícies.
Gobierno de Aragon
Departamento de Medio Ambiente
Direccion General del Medio Natural
Servicio de Estudios, Coordinación y Defensa contra Incendios forestales
Informaciones Tecnicas 3/2000
Autors:
- Martín Bernal E.
- Hernández Alonso R.
- Cañada Martín J.F.
- Ibarra Ibañez N.