Temes d'interès

INFORMACIÓ SOBRE PROVES D'AL·LÈRGIA A MEDICAMENTS

Les proves d’al·lèrgia a un medicament determinat, són aquelles que es fan als pacients que presenten, en la seva història clínica, evidències d’haver patit un procés provocat per una reacció d’hipersensibilitat a aquest medicament o a algun dels seus components.

Actualment, les proves més adequades per arribar a un diagnòstic correcte d’al·lèrgia a medicaments són aquelles que es fan directament amb el pacient ingressat en un centre hospitalari. Són proves considerades d’alt risc.

Què són les proves d’alt risc d’al·lèrgia amedicaments?

Són un conjunt de proves amb les quals el metge confirma o descarta l’al·lèrgia del pacient a un determinat fàrmac o grup de fàrmacs d’una mateixa família medicamentosa. Per fer l’estudi, cal administrar dosis creixents del medicament implicat sota control mèdic estricte, ja que hi ha la possibilitat que es puguin reproduir alguns dels símptomes atribuïts al medicament.

En què consisteixen aquestes proves?

Després de l’orientació clínica i de les analítiques prèvies realitzades al pacient ha de signar el full que autoritza l’exploració. Fet això es practiquen proves cutànies amb diversos medicaments del mateix o un altre gruo. Amb aquestes proves es determina si hiha o no prou sensibilitat cutània per arribar al diagnòstic. En cas que no n’hihagi, cal seguir amb l’administració, via oral, via subcutània o bé intramuscular, de dosis creixents del medicament a estudiar.

Totes aquestes proves es fan sempre sota estricta supervisió mèdica, amb un control mèdic permanent. Cal que es facin, doncs, en un lloc adequat, com l’hospital de dia del nostre Centre Mèdic, on el pacient és monitoritzat, per fer el control de les constants vitals, i se’l manté amb una via venosa permeable, per administrar la medicació d’urgència encas de necessitat.

És perillós fer aquestes proves?

És important saber que ca prova diagnòstica està exempta de riscos. Ara bé, també és cert que les estrictes mesures de seguretat del centre hospitalari on es fa la prova estan perfectament preparades per atenuar els efectes, en cas que n’hi hagi, d’una reacció al·lèrgica adversa. Aquestes reaccions, però, són molt pocs freqüents i, en general, lleus.

Indicacions i consells previs a la prova:

 • El pacient s’haurà de presentar a la consulta d’al·lèrgia a l’hora i el dia que ha estat citat per a la realització de la prova. Caldrà que porti l’autorització de la mateixa feta per la seva mútua.
 • La prova és llarga. Pot durar fins a 5-6 hores. Durant aquest temps el pacient haurà de romandre a l’habitació.
 • El pacient portarà un pijama de màniga curta i unes sabatilles.
 • Si precisa un cop ingressat la infermera el prepararà per la prova, col·locant-li un sèrum intravenós i monitoritzar-lo,(control de freqüència cardíaca, pressió arterial,...).

Es permet que el pacient:

 • Esmorzi lleuger abans d’iniciar la prova.
 • Vingui acompanyat d’un familiar o amic.
 • Porti material de lectura.
 • Prengui la medicació habitual, tret decorticoides o antihistamínics (vegeu següent apartat).

No es permet que el pacient:

 • S’apliqui crema hidratant o similar als braçosel dia de la prova.
 • Dugui les ungles pintades.
 • Prengui 7 dies abans de la prova, antihistamínics i/o corticoides.

Indicacions i consells posteriors a la prova:

Un cop finalitzada la prova, el pacient serà donat d’alta i se li entregarà un informe preliminar amb els resultats.

Per demanar nova hora de visita, el pacient haurà de venir a la nostra consulta d'al·lèrgia o bé trucar al telèfon 9329064432.

En cas de reacció retardada després de l’alta(entre les 6 i 24h), el pacient es posarà en contacte amb el seu al·lergòleg (trucant al telèfon abans indicat) o bé amb el servei d’urgències, per tal defer una valoració oportuna.