Temes d'interès

FIBROSIS PULMONAR

La fibrosi pulmonar idiopàtica (des de 1940) es defineix com una pneumònia intersticial Fibrosant crònica, limitada a pulmó, de causa desconeguda (idiopàtica), amb mal pronòstic i escasses opcions terapèutiques. En els últims anys s'ha observat un increment en la seva prevalença, probablement a causa de l'optimització dels mètodes diagnòstics i l'augment de l'esperança de vida. Afecta 10.000 persones a Espanya, té un pronòstic de supervivència d'entre 3 i 5 anys.
En l'última sessió clínica duta a terme a Al·Lergo Centre sobre aquest tema, vam tenir l'oportunitat de comptar amb un expert en la matèria, el Dr Ferran Morell, catedràtic de Medicina (Pneumologia) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) , Cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, ​​que dins de la seva àmplia trajectòria, en els últims anys ha publicat diversos articles posant l'accent en les possibles causes de la fibrosi pulmonar idiopàtica.
En un estudi dut a terme pel grup de recerca d'aquest Servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron demostren que l'exposició a plomes naturals, a través del contacte directe, intermitent o persistent, amb ocells, edredons, coixins i altres materials amb plomes, poden evolucionar a la fibrosi pulmonar. També s'inclou l'exposició a altres materials biològics com els fongs ambientals, presents en parets amb humitat o en plantes.
L'interès d'aquest estudi radica en a associació de factors ambientals en la causa o etiologia d'una malaltia que fins al moment es encasellava com idiopàtica, posant així, "nom i cognom" a possibles causes de la fibrosi pulmonar idiopàtica.
En aquest estudi es va detectar que de 46 pacients afectats de fibrosi pulmonar idiopàtica, 20 tenia una causa definida que va desencadenar aquesta fibrosi, passant de la forma idiopàtica a una fibrosi de causa coneguda, amb un factor ambiental com desencadenant. Això es va poder concretar després d'un exhaustiu estudi amb protocols aplicats per aquest tipus d'investigació, a través de l'observació de l'hàbitat del malalt (domiciliari, urbà i / o laboral), estudis alergológicos i immunològics, diagnòstic per imatge i la biòpsia pulmonar.
D'aquests 20 pacients amb causes fibrosi definida, 10 estaven sensibilitzats a plomes d'oca i ànec presents en edredons, 9 estaven sensibilitzats a fongs / aus i 1 pacient a isocianats.
Concloent així, que aquestes fibrosi, de vegades emmarcades com idiopàtiques en realitat esdevenen d'un procés denominat alveolitis per hipersensibilitat de curs crònic per exposició persistent o intermitents a aquests al · lèrgens ambientals.
No obstant això hem de deixar clar que si bé aquests factors ambientals són o factor de risc per desenvolupar fibrosi pulmonar, cal destacar la pluricausalidad que té aquesta patologia, on el factor genètic juga un paper determinant.
Dra Mariela Dall'Aglio