Temes d'interès

SÍNDROME DE L'ACTIVACIÓ MASTOCITÀRIA (SAM):

novetats
És una alteració / desordre recentment reconeguda amb diverses manifestacions clíniques sistèmiques.
El mastòcit és una cèl·lula del sistema immune que s'origina a la medul·la òssia; juga un paper important en les reaccions al·lèrgiques i en l'anafilaxi. Es podria dir que en malalties al·lèrgiques, en les urticàries i al SAM el mastòcit està "malalt".
La Síndrome d'Activació mastocitària es caracteritza per símptomes i signes que ocorren en alliberar substàncies produïdes pel mastòcit. Aquestes substàncies són capaces de generar picor, faves i inflamació de llavis, parpelles o genitals.
Altres símptomes poden ser: mal de cap, dificultat en la concentració i pèrdua de memòria.
A nivell intestinal pot aparèixer diarrea o còlics.
Diagnòstics:
  • De vegades la dificultat en el diagnòstic del SAM es presenta perquè no tots els pacients presenten afectació cutània o digestiva, sinó que de vegades es manifesten en ocasions puntuals, i apareixen símptomes severs com hipertensió, dificultat respiratòria, pèrdua de coneixement ...
  • Pel diagnòstic d'aquesta alteració mastocitària disposem avui en dia de diversos mètodes.
    • En primer lloc s'ha de fer un interrogatori minuciós dels símptomes i signes.
    • Haurà de realitzar proves per comprovar o descartar sensibilització al·lèrgica, analítica general i específica per alteracions del mastòcit. Aquesta consisteix a mesurar les substàncies que allibera el mastòcit: la triptasa. Els valors elevats d'aquesta requereixen la realització d'un examen de la medul·la òssia, ja que és l'única forma de valorar el mastòcit i la seva alteració.