Temes d'interès

INFORMACIÓ PER A PACIENTS EN TRACTAMENT FARMACOLÒGIC AMB IMMUNOTERAPIA

1. El seu procés al·lèrgic pot ser curat, o al menys millorat significativament amb l’administració de vacunes, i constitueix l únic tractament específic de la seva infermetat. La immunoteràpia es l’únic tractament que modifica la evolució natural de les malalties al·lèrgiques.

2. Aquest tractament es preveu a llarg termini, amb l’objecte d’ aconseguir la màxima eficàcia clínica, i el manteniment dels efectes terapèutics.

3. La seva durada de mitjana sol ser entre 3 y 5 anys, segons la evolució de la seva patologia, i sempre a criteri del seu al·lergòleg.

4. La vacuna es conservarà sempre al frigorífic, evitant la congelació (5ºC).

5. Ha d’anar a posar-se-la a un centre sanitari amb capacitat per poder tractar les possibles reaccions adverses que poguessin aparèixer. Mai s’administrarà en el domicili del pacient.

6. S’administrarà, per via subcutània, en el terç mig de la part externa del braç, alternant ambdós braços ( 5 cm per sobre del colze).

7. Acudirà periòdica i puntualment a injectar-se la vacuna d’acord amb la dosi i dies indicats pel seu al·lergòleg.

8. Després de la injecció de la vacuna , ha de romandre a la consulta, en repòs i observació durant un mínim de 30min. No realitzarà exercicis violents ni sauna en las 4h següents a la administració.

9. En cas de REACCIÓ LOCAL (intensa picor, envermelliment, i inflamació local superior a 5cm de diàmetre) ho posarà en coneixement del seu al·lergòleg.

10. En cas de REACCIÓ GENERAL (aparició dels seus símptomes al·lèrgics, envermelliment i picor generalitzat, urticària, sensació de mareig, dificultat per respirar, etc.) acudirà immediatament a un centre sanitari i, posteriorment, de forma obligatòria ho posarà en coneixement del seu al·lergòleg.

11. Si el dia de l’administració de la vacuna presenta símptomes al·lèrgics o be qualsevol malaltia (refredat, grip, amigdalitis, febre, afecció cutània severa, hepatitis /TBC activa, etc. ) haurà de retardar-la i consultar al seu especialista.

12. Davant de qualsevol RETRÀS de la darrera dosi administrada, l’al·lergòleg marcarà la pauta que ha de seguir.

13. Si no se li indica el contrari, demanarà la continuació de la vacuna (a través del seu al·lergòleg) abans d’ acabar-se l’envàs actual. Aproximadament amb 2 mesos d’ antelació, degut a que no ha d’estar sense vacunar-se durant mes de 1- 1,5 meses.

14. Cada LOT NOU DE VACUNA s’hauria d’ iniciar amb una dosi inferior a la de manteniment, per tant ha d’ acudir al seu al·lergòleg.

15. Quan vagi a la cita amb el seu al·lergòleg, no oblidi portar la caixa de la vacuna, que sempre ha d’anar acompanyada de la cartolina de vacunació degudament complimentada.

16. Contraindicacions: no s’ administrarà la vacuna en cap pacient que segueixi tractament amb BETABLOQUEJANTS ni que tingui contraindicat l’ us d’ Adrenalina: Hipertensió mal controlada, glaucoma, cardiopatia severa i/o hipertiroïdisme mal controlat.