Temes d'interès

TOT LLEST PER REBRE AL VIRUS CHIKUNGUNYA

El virus Chikungunya es tracta d’un virus transmès per artròpodes que afecta als humans provocant principalment símptomes com febre i dolor articular.

El virus es originari de la costa índica d’ África. D’ allí va saltar a la Índia i al sud est asiàtic i els casos que arribaven a Europa i América eren casos esporàdics, però ara la llista de països i territoris ja es de 79 en tots els continents. Per tant aquest virus no era un problema significatiu per Espanya fins ara.

Catalunya ha enregistrat ja 41 casos afectats pel virus Chikungunya, i en tota Espanya s’han notificat 105, la majoria procedents de República Dominicana i nomes un de fora del Carib ( president d’Angola). No son molts ni especialment greus, però fins l’ any passat nomes es comptabilitzaven a penes 15 casos a l’any i a casi ningú li sonava l’ estrany nom del virus.

Els símptomes s’inicien amb febre, li segueix dolor en les articulacions, en canells i turmells especialment, que a vegades dura setmanes o fins i tot mesos.

No es una malaltia més preocupant que una grip, però el Carib on casi ningú ho coneixia fins l’ any passat, pateix un gran brot, ja es autòctona i es va estenen.

Pot haver un brot de Chikungunya a Catalunya?

Per això fan falta tres condicions: La primera, que hi hagi una població susceptible, i la nostra ho es molt perquè ningú te anticossos per a aquest virus. La segona, que hi hagi un vector, un transmissor d’ aquest virus, i n’hi ha perquè tenim una bona quantitat de mosquit tigre, que es un dels dos mosquits que contagien el virus, encara que el tigre (Aedes albopictus) no sembla tan eficaç a l’hora de transmetre la soca del virus que ha proliferat al Carib, d’on procedeixen actualment els nostres contagiats. I la tercera es que arribi el virus, cosa que ha passat amb aquest centenar de pacients en lo que portem d’any.

Així que tenim un problema nou, què es pot fer?

S’ha d’identificar als malalts i actuar de forma proactiva per evitar que cada infectat es pugui convertir en un focus de propagació gracies als mosquits tigre que li piquin. Això es el que va passar fa set anys a Itàlia: un viatger procedent de la Índia s’havia infectat, va arribar malalt, els mosquits tigres locals li van picar i van transmetre el virus a altres 200 persones.

El període de contagi es l’ inicial, quan el pacient te febre es quan hi ha més virus a la sang. Es en aquest període quan el mosquit s’ emporta el virus i es converteix en vector de la malaltia. Per això quan es confirma un cas, s’avisa als centres d’assistència primària i hospitals de la zona del malalt per que estiguin alerta davant aquests símptomes (febre i posterior dolor articular) entre els seus pacients, dons algú pot ser un contagi autòcton - cosa que de moment no ha passat-.

També el Banc de Sang limita temporalment les donacions de viatgers que hagin estat en zones de Chikungunya.

Aquestes precaucions s’afegeixen a les recomanacions dels entomòlegs per rebaixar la densitat del mosquit tigre, avui molt abundant en les comunitats mediterrànies sobre tot en Catalunya, i que ja ha arribat a Màlaga.

Què passa quan hi ha contagi?

Els símptomes comencen amb febre i malestar, després apareix el dolor articular. No hi ha vacuna ni tractament contra el virus. En alguns casos es necessiten antiinflamatoris no esteroides però també s’ han utilitzat corticoides. No hi ha casos greus en general, nomes en cas de pacients fràgils per tenir altres malalties o per ser molt petits. El repel·lent serveix per evitar contagiar-se; s’ acostuma indicar a l’ envàs si actuen davant del mosquit tigre.

Extret de l’article “Todo listo para recibir al virus Chikungunya”. 3 agost 2014, La Vanguardia.