Temes d'interès

Ponències 25 aniversari Al·lergo Centre 1

  • Diagnòstic molecular de l'al·lèrgia
  • Estudis in vitro de la hipersensibilitat a verins d'heminòpters
  • Utilitat de la rinometria acústica en l'exploració nasal
  • Esofagitis eosinofílica
  • Diagnòstic diferencial de la conjuntivitis
  • Paper de la infermera en el seguiment del pacient al·lèrgic


Més informació: