Temes d'interès

Ponències 25 aniversari Al·lergo Centre 2

  • Immunoteràpia oral amb aliments
  • Al·lèrgia a peixos i mariscs
  • Síndrome TLP
  • Pauta cluster en la immunoteràpia a àcars
  • Nous tractaments en al·lèrgia alimentària


Més informació: