Temes d'interès

Ofensiva mèdica contra les "pólizas basura" i la concentració de clíniques

29/01 / 16- Ana MacPherson


El Col·legi de Metges de Barcelona reclama "regles clares" per a la sanitat privada, que a Catalunya és bàsicament la de les mútues, doble cobertura que té el 30% de la població a Barcelona i el 25% en el conjunt de Catalunya i que ocupa uns 6000 mèdics. "Perquè la guerra de preus en les pòlisses i la concentració del 60% de les clíniques en una sola empresa estan afectant la qualitat del servei privat, a les condicions de treball dels metges i estan donant desagradables sorpreses als assegurats", resumeix el president del col·legi barceloní Jaume Padrós.

La guerra de preus, d'una banda, "amb ofertes de preus molt baixos que es multipliquen per 5 quan comencen els problemes de salut a partir dels 65 anys", està afectant directament la qualitat assistencial privada. En primer lloc, en forma d'honoraris per consulta cada vegada més baixos: s'arriba a pagar 10 o 12 euros en la primera visita que es redueix una mica més en la segona o fins i tot s'arriba a no pagar la tercera. En segon lloc perquè els preus baixos impedeixen inversions imprescindibles en tecnologia i material clínic. "I professionalment és un àrea cada cop menys atractiva per als joves professionals. L'edat mitjana va augmentant i l'exercici lliure s'està quedant sense metges dones i joves", apunta Padrós.

L'altra alerta del sector privat la protagonitza la concentració del 60% de les clíniques en mans d'una mateixa empresa, el grup Quirón. La conseqüència és que és l'escenari principal de l'exercici lliure de la medicina, la clínica a la qual el metge porta als seus pacients, es transforma en un centre que contracta laboralment als seus propis equips com en la sanitat pública: mana l'empresa, no el professional. "I es laboraliza la professió també en el sector privat", analitzen al COMB.

Des d'aquesta organització estan disposats a promoure totes les fórmules possibles que tornin el poder als metges de fomentar, per exemple, les societats de professionals, accions de metges que comparteixen especialitat i que ofereixen els seus serveis en bloc per mantenir una certa llibertat d'elecció per al pacient i per tenir més força al negociar condicions amb les companyies i, sobretot, amb el nou poder de les clíniques. Denuncien que aquest nou poder està provocant l'exclusió d'alguns professionals, que no poden operar en certes clíniques ni tenir relació directa amb les assegurances.

El canvi de panorama ha portat al COMB a crear una oficina d'atenció a usuaris d'assegurances privades juntament amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS). Es tracta de facilitar informació sobre la lletra petita de cada pòlissa perquè els usuaris sàpiguen què estan contractant. És un fullet que es repartirà en les consultes privades i es detalla què s'ha de mirar: si inclou pròtesis, si el quadre mèdic és obert o no, si se'ls pot excloure per malalties preexistents o si es penalitza l'ús excessiu. També promouran l'acreditació de les consultes i crearan un consell assessor per millorar la qualitat assistencial en l'exercici privat.

Segons una enquesta entre els metges, en el rànquing de les assegurances sanitàries, Assistència Sanitària és la més ben valorada i les que menys, Aliança-Divina Pastora, Sanitas i Asisa.