Quadre facultatiu

Dr. P. Amat Par

Dr. P. Amat Par

Número de col·legiat: 22606


- Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 1985.

- Al·lergòleg a Al.lergo Centre des de l’any 1990.

- Dedicació en els estudis per reaccions al·lèrgiques a picadures d’insectes i a al·lèrgia a verins d’himenòpters. Responsable de les tècniques de provocació nasal i de les exploracions mitjançant la Rinometria Acústica.

- Vocal de la Fundació Privada Alergo des de l’any 2000.