Fundació Privada Alergo

Logo fundacio privada

La Fundació Privada Alergo es constitueix amb la finalitat de promoure, afavorir, impulsar i divulgar tot tipus d’iniciatives i estudis en el àmbit de la formació, actuació i divulgació “mèdica-científica” continuada i sense ànim de lucre, sobre les malalties al.lèrgiques.

 

És per aixó que la Fundació Privada Alergo es marca com a objectius:

 • Promoure i desenvolupar programes d'actuació i divulgació que fomenten acituds i hàbits socials saludables i estils de vida que tendeixen a prevenir i evitar l'aparició de tot tipus de malalties al.lèrgiques.
 • Realitzar totes aquelles actuacions formatives encaminades a millorar la formació dels professionals de la medicina en la prevenció i tractament d'aquestes malalties.
 • Promoure, desenvolupar i executar accions tècniques d'investigació de camp, per tal de millorar el coneixement general de la comunitat científica, en matèria de profilaxi de les malalties al.lèrgiques.

Tan mateix, la Fundació organitza:


1. Setmanalment, reunions entre metges del centre per avaluar els casos clínics a comentar.

2. Les sessions clíniques mensuals entre metges i infermeres del Centre, obertes a col.laboradors externs.

3. Elaborar els compromisos de participació:

 • En assajos clínics de molècules terapèutiques per les malalties al.lèrgiques.
 • En la assistència a congressos.
 • En la publicació en revistes de prestigi de l'especialitat.
 • Estructurant les reunions de adequació dels coneixements al.lergològics (formació continuada) per els col.laboradors d' Al.lergo Centre.

El patronat està constituït pels següents membres:

 • President: A. Malet i Casajuana
 • Vice-president 1er: J.M. Olivé Arnal
 • Vice-president 2n: J.J. Mateo Escolano
 • Secretària: M. Lluch i Pérez
 • Vocals: P. Amat Par