Mapa pol·liclínic

Logo fundacio privada

Xarxa Aerobiològica de Catalunya

Cadascuna de les estacions aerobiològiques compta amb un captador esporopol.línic de tipus Hirst, que funciona contínuament i que proporciona una mostra per dia. Un cop al laboratori de Palinologia de la UAB, les mostres són analitzades al microscopi òptic per tal de comptar i determinar els pòl.lens i les espores de fongs. Les dades es publiquen i es divulguen per tal d'informar de l'estat actual i la predicció de futur dels nivells de pòl.lens al.lergògens.

 

Accés als nivells actuals i prediccions de pòl·lens i espores al·lergògens a Catalunya