Nota legal

Alergo Centre és propietari dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s’accedeix des del domini www.alergo.cat.

Alergo Centre és propietat de Dr. A. Malet i Casajuana, amb domicili a C/ Laforja 95, pral.-1ª, 08021 Barcelona.

Propietat Intel·lectual

 • Copyright, Alergo Centre 2015. Tots els drets reservats.
 • El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
 • El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular Alergo Centre.
 • El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de Alergo Centre.
 • L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
 • Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de Alergo Centre utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Accés dels usuaris al lloc web

 • Les pàgines de Alergo Centre poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
 • L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de Alergo Centre de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Limitació de la responsabilitat

 • Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els usuaris sobre els serveis oferts per Alergo Centre. Els textos són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.
 • Alergo Centre declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
 • Tampoc pot fer-se responsable a Alergo Centre de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de Alergo Centre als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.
 • En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant Alergo Centre tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.
 • La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, Alergo Centre no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
 • Alergo Centre es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
 • Alergo Centre no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Navegació anònima a través del web

 • Alergo Centre només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d’arxiu de registre de NCSA.
 • La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Tractament de dades de caràcter personal

 • Alergo Centre és el titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través dels formularis de contacte del website www.alergo.cat.
 • L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la tramitació i resposta a les consultes plantejades a través dels formularis de contacte. Les dades subministrades s’emmagatzenen en un fitxer situat al C/ Laforja 95, pral.-1ª, 08021 Barcelona, sota la supervisió i control de Alergo Centre.
 • En cap cas, Alergo Centre cedirà les dades subministrades a tercers.
 • Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a Alergo Centre, mitjançant comunicació escrita dirigida a C/ Laforja 95, pral.-1ª, 08021 Barcelona., referència “tractament de dades” o enviant un missatge per correu electrònic a comunica@alergo.cat .

Generalitats

 • Alergo Centre es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d’aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 • La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Alergo Centre no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.